Babesaren eta mezenasgoaren legea tresna bat EGErako

8 Aza 2022 | Ekintzailetza, Impact Hub Donostia

Gipuzkoa desberdintasun- eta diskriminazio-maila minimoak dituen lurralde sozialki arduratsua izan daitekeen eta izan behar duen lurraldea da, hau da, sektore guztietan (publikoa, pribatua, akademikoa, eta abar) erantzukizun sozial osoa duen lurraldea. Helburu hori duen lurralde-helburua da EGE etorkizun hurbilean foru-politika bihurtzea, ekintza-programa propio batekin, bide saihestezin hori gidatzen duten punta-puntako herrialdeen urratsei jarraituz.

Izan ere, Gipuzkoa babesletzarako/mezenasgorako zerga-pizgarrietan lurralde aurreratuenetako bat da. Irabazi asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako zerga-pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauaz gain, GFAk kultura-mezenasgoa indartu du berriki, gizarte-intereseko kultura-proiektuetarako 2/2019 Foru Arauarekin.

Hala eta guztiz ere, zerga-tresna horiek ez dute aprobetxamendu handirik kiroletik kanpo. 2021eko azken ekitaldiko datuen arabera, enpresek 8,5 milioi €-ko parte-hartzea dute kirolerako, eta 4,1 milioi €-koa proiektu soziokulturaletan; horietan, pertsona fisikoen ekarpenak 6,4 milioi €-koak dira (iturria: DFG-Ogasuna).

Tresna horrek gizartean, kulturan eta ingurumenean eragin handiagoa izateko gakoak aztertu ditugu ON-hartu! proiektuan.

 

Enpresaren konpromisorako motibazio eta galga nagusiak

Enpresentzako pizgarririk argiena babesletza edo mezenasgo bidezko zerga-arinketak badira ere, beste motibazio batzuk ere badaude; kirolaren kasuan, enpresen ekarpen gehienak markaren nabaritasun eta ikusgarritasunean itzulera argia duten babesle bezalakoak dira. Bestalde, esparru soziokulturalean, bezeroentzako edo langileentzako itzulkin soziala edo onurazkoa bilatzen da. Baina argi geratzen da motibazioez gain, badirela balaztak edo oztopoak enpresak lurraldean gehiago inplika daitezen. Eta oztopo horiek bat datoz bai enpresarentzat bai lurraldearentzat mota guztietako onurak ez ezagutzean: zerga-abantailak, irudi korporatiboa, gizarte-itzulera, eta lagundu beharreko inpaktu-proiektuak, bereziki kirolekoak ez direnak.

Horregatik, ON-hartu! proiektutik, IHDk kirol babesletzatik ikastea proposatzen du, 2021ean 104 ekimen babestu baitziren Gipuzkoan, 52 proiektu soziokulturalen aurrean, eta horrek erakusten du aurreratuago eta profesionalizatuago dagoela. Gainera, ekimen soziokulturalak bistaratu, artikulatu eta erraztu behar dira, izapideekin, aurkezpenekin eta enpresei egindako eskaerekin, tresna fiskalak eta beste tresna batzuk zabalduz, jardunaldien, aurkezpenen eta argitalpenen bidez.
Halaber, garrantzitsua da esperientzia positiboak ikusaraztea; izan ere, zenbakiez gain, lortutako balioa eta eragin positiboa erakusten dute, eta horrek enpresaren eta bere lurraldearen iraunkortasunari laguntzen dio.

 

EGE aktibatzeko topaketak Gipuzkoan

Aldi horretan, hainbat lan-topaketa egin dira Administrazio Publikoaren, haren EGE garatzeko interesa duten enpresen eta dagoeneko bertan lanean ari diren inpaktu-proiektuen artean.
Topaketa horien helburuak honako hauek dira: enpresak erantzunkidetasunarekiko sentsibilizatzea, inpaktu-ekimenak eta -proiektuak ikusaraztea, administrazioak eskura dituen tresnak zabaltzea eta, azkenik, ehuna erantzunkidetasunerantz dinamizatzeko tresna erabilgarriak identifikatzea.

ON-Hartu! Proiektuak agerian utzi du enpresen eta inpaktu-proiektu eta -ekimenen artean dagoen aldea murriztu behar dela, eta IHD, agente konektatzaile eta artikulatzaile gisa, tokirik egokienean dago eragileen hurbilketa dinamizatu eta errazteko.

Partekatu artikulu hau hemen Linkedin, Twitter, Facebook