Erronka iraunkorra, Gourmet Bag

16 Eka 2022 | Ekonomia Zirkularra

Gourmet Bag delakoak zaborretara zuzenean doan janaria murriztea du helburu, galdutzat jotzen delako, eta alternatiba gisa, gourmet bag-ak, % 100 kaxa biodegradagarriak, eskaintzen dizkie taberna eta jatetxeetako bezeroei, platerean janaria aprobetxatzen dutenean. Horrela, kanpainak plastikoaren erabilera minimizatzen laguntzen du, sektorean oso zabaldua baitago, pertsonek eskatzen duten edo establezimenduak eramateko janaria eskaintzen duen aldietarako.

Tokiko testuinguru horretan, kanpainaren helburuak beste plano batean lerrokatzen dira GJH izenekoekin (Garapen Jasangarriko Helburuak); zehazki, 2030 Agendaren 2., 12. eta 13. helburuekin. 2. GJHak goseari amaiera ematearekin du zerikusia, eta zero gosea eta elikagaien segurtasuna esaten zaio; 13. GJHak zerikusia du Klimaren aldeko Ekintzarekin, eta karbonoaren beste maila batzuk murriztearekin. Urtero, kalkulatzen da ekoiztutako janari guztiaren herena (1.300 milioi tonaren baliokidea, mila milioi euro inguruko balio zenbatetsiarekin) usteltzen dela kontsumitzaileen eta txikizkarien zabor-ontzietan, edo degradatu egiten dela garraio eta bilketa-praktika eskasengatik. Kontsumo eta ekoizpen iraunkorra gutxiagorekin gehiago eta hobeto egitean datza. Era berean, hazkunde ekonomikoa eta ingurumenaren degradazioa bereiztea, baliabideen eraginkortasuna handitzea eta bizimodu iraunkorrak sustatzea da helburua.

Nazio Batuen arabera, Garapen Iraunkorreko Helburuen artean, aipatutakoen artean, 2030ean, per capita elikagaien mundu-mailako xahuketa erdira murriztea planteatzen da, eta, beraz, ekoizpen-, banaketa- eta kontsumo-kateetako elikagaien galerak murriztea, bai etxeetan, bai jatetxe- eta catering-sektorean edo, era berean, HORECA sektorean.

Helburu hori aintzat hartuta, Impact Hub Donostiak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin eta Gipuzkoako Ostalarien Elkartearekin lankidetzan, bere gain hartu du alor horretan esku hartzeko erronka, eta, batera, hura betetzen lagunduko duten proiektuak eta ekimenak sortu dituzte.

 

Gourmet Bag buruz

Gourmet Bag Gipuzkoako taberna eta jatetxeetako bezeroei eramateko platerean soberan duten janaria eskaintzeko kanpaina da. Kanpaina honek HORECA sektoreko establezimendu, taberna eta jatetxeetako arduradunen eta aretoko langileen proaktibitatea bilatzen du, bezeroak motibatu ditzaten platerean soberan duten janaria eramatera, janariaren galerak eta alferrik galtzea murrizteko. Gainera, Gourmet Bag kanpainak planteatzen du elikagaien galera eta galera murrizteak beste onura batzuk dakartzala establezimenduentzat eta, oro har, gizartearentzat, eta, bereziki, euskal gizartearentzat, hala nola:

  1. Aurreztea: taberna eta jatetxeetako galerak eta janari-hondakinak murrizteak dirua eta lana zakarrontzira ez botatzea dakar.
  2. Elikagaien segurtasuna: elikagaien hondakinen kopurua murrizten bada, elikagaien segurtasuna ezartzen lagundu daiteke, elikagaien eskuragarritasunaren bidez, gosea murrizten lagunduz.
  3. Ingurumen-onurak: hondakinen sorrera murrizten da eta kutsadura-indizea murrizten da, eta, aldi berean, baliabide naturalak zaintzen eta babesten laguntzen da, besteak beste, ura eta lurra, ekoizpen-sektorerako lehengai nagusiak.
  4. Lidergoa: elikadura-hondakinen murrizketaren aurrean kontsumo eta ekoizpen iraunkorreko portaerak sustatzen dituzten tokiko/munduko ekimenak bultzatzea eta sortzea, era berean, gizartea eta tokiko, nazioko eta nazioarteko politikak indartzea lortzeko eragileen arteko artikulazioa sustatuko dutenak, garapen iraunkorraren alde.

 

Partekatu artikulu hau hemen Linkedin, Twitter, Facebook